Belgische Notariswet : Titel III. - Beroepsorganisatie : Afdeling II. - Kamers van notarissen

Onderafdeling 1. - Bevoegdheden

Artikel 76

Artikel 77 :  De kamer van notarissen houdt een tableau bij voor iedere categorie van leden van het genootschap bedoeld in artikel 68. Iedere wijziging van het tableau wordt binnen vijftien dagen aan de Nationale Kamer van notarissen meegedeeld. De Nationale Kamer van notarissen stelt de minister van Justitie daarvan binnen vijftien dagen in kennis.