De notaris en de bodem

Milieu is een bevoegdheid van de gewesten. In het Vlaamse Gewest bestaat het bodemsaneringsdecreet