De notaris en de bodem in Vlaanderen

1. Het bodemsaneringsdecreet heeft veel gevolgen voor notarissen.

2. Normaal gezien heeft de verkoper van een huis een bodemattest.

3. Bij verkoop van een appartement is er meestal geen bodemattest nodig.

Zie ook: VASTGOED - bodem