De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

....

Art. 20. De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt. Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.

Commentaar - Wetsgeschiedenis

 

Notariële schenkingsakte

De volmacht om een schenking aan te nemen moet steeds in minuut verleden worden, want een uitgifte moet aan de akte gehecht worden, krachtens art. 933 BW.