Aanmaning om aanwezig te zijn bij een boedelbeschrijving

Art. 1179 Belgisch Gerechtelijk Wetboek Versie geldig vanaf 15/03/1968, gewijzigd in 2003.

"Indien de boedelbeschrijving niet geschiedt ter gelegenheid van een ontzegeling roept de notaris, ten minste acht dagen vooraf, voor de verrichtingen van boedelbeschrijving alle belanghebbende partijen op bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Wanneer de betrokkenen meer dan honderd kilometer ver of buiten het Rijk verblijven, wordt de oproeping gezonden aan de daartoe aangestelde gemachtigde, hetzij, indien er geen is aangesteld, aan de notaris die de vrederechter ambtshalve benoemt."

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht