Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 1. Taakverdeling
Artikel 18. Alleen de notaris houder van de minuut is gehouden tot het vervullen van alle formaliteiten na het verlijden van de akte.
Wanneer de akte op het hypotheekkantoor moet overgeschreven worden, is de notaris houder van de minuut gehouden bij de uitgifte van de akte een hypothecair getuigschrift te voegen, dat na de overschrijving gelicht werd.

Commentaar : De bedoelde formaliteiten zijn de registratie van de akte, de eventuele overschrijving ervan op het hypotheekkantoor, de eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad, de mededeling van een kopie van de akte aan de begunstigden van het recht van voorkoop, enz. Deze formaliteiten zijn uiteraard ten laste van de notaris die minuuthouder blijft en die de kopies of de afschriften ervan opmaakt, zoals voorzien was door artikel 9 van de voormalige Nationale Traditie.
De koper van een onroerend goed heeft niet alleen recht op zijn eigendomstitel (de uitgifte van de akte, met vermelding van de overschrijving), maar ook op het bewijs dat het goed niet bezwaard is met een hypotheek. Deze regel moet ter herinnering gebracht worden wanneer de notaris van de verkoper minuuthouder is, en dus gelast is met de latere formaliteiten, want uit de praktijk blijkt dat men vaak vergeet het getuigschrift na overschrijving aan de notaris van de koper op te sturen.