Notarieel fiscaal recht
Wetboek diverse rechten en taksen : Boek I - Rechten op geschriften : Titel II. - Vaststelling van de rechten op geschriften

Hoofdstuk I. - Akten van notarissen

Artikel 5 anno 2006:

De akten van notarissen betreffende het huwelijksvermogensstelsel, vermogensstelsel bij wettelijke samenwoning, erfrecht, akten van overlijden, schenkingen onder levenden, testamenten en giften, echtscheiding, afstamming en erkenning, zijn onderworpen aan een recht van 7,5 euro.