De fiscale rol van de notaris

1. De notaris als spontane informant van de fiscus

Het inlassen van bepaalde vermeldingen in zijn akten
inzake registratierechten - inzake successierechten - inzake BTW


Het opsturen van een afschrift van een akte of van informatie met betrekking tot een akte
Inzake directe belastingen - Inzake BTW - Inzake provincie- en gemeentebelastingen - Inzake gewestelijke heffingen in het Vlaamse GewestDe notaris als spontane informant van de Cel voor Financiele Informatieverwerking (CFI)

Bijzondere aangifteplicht inzake witwasoperaties
Inhoud van de verplichtingen en toepassingsgebied - Sanctie


2. De notaris als informant van de schatkist op haar verzoek