De fiscale rol van de notaris:

De notaris als informant van de schatkist op haar verzoek inzake successierechten

De notaris moet aan de fiscus alle inlichtingen verschaffen waarom deze hem verzoekt.

Artikel 100 Wetboek successierechten
Deze wetsbepaling is analoog met die inzake registratierechten (art. 183 W. Reg.)