Notarieel fiscaal recht

 

 

De notaris en het fiscaal recht in Belgie

Registratie-, hypotheek- en griffierechten

Successierechten en rechten van overgang bij overlijden

Successierechten en rechten van overgang bij overlijden (gewestelijke wetgevingen)

Zegelrechten

Inkomstenbelastingen

1. De notaris moet artikel 203 wetboek registratierechten voorlezen

De notaris moet nagaan of iemand BTW-plichtig is

De notaris moet nagaan of iemand nog belastingen verschuldigd is