De notaris moet artikel 203 wetboek registratierechten voorlezen

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid der hiervoren aangeduide voornamen, naam, plaats en datum van geboorte der partijen op zicht der stukken der Burgerlijke stand en de stukken door de wet vereist, en lezing te hebben gegeven van artikel tweehonderd en drie, eerste lid, van het wetboek der registratierechten, van artikelen tweeŽnzestig en drieŽnzeventig van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Op vraag van ons, Notaris, of de verkopers belastingplichtigen zijn voor de toepassing van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, heeft de verkoper geantwoord : NEEN.