De fiscale rol van de notaris:

Het fiscaal advies van de notaris

De raadgevingsplicht van de notaris kan verschillende vormen aannemen:

Bijstand bij keuze tussen alternatieven
- Verblijvingsbeding of keuzelegaat
- Art. 9 W. Succ. : vruchtgebruik of recht van bewoning


Het aanraden van een bepaalde positieve actie
- Abattement
- Klein beschrijf
- Aankoop door vastgoedmakelaars
- Meeneembaarheid
- duo-legaat


Het stellen van een bijkomende verrichting of akte
- Regularisatie van een stilzwijgende afstand van het recht van natrekking
- Omzetting van een schenking als voorschot op erfdeel in een schenking buiten deel


Het aanraden van een bepaalde negatieve actie
- De vroegtuidige beeindiging van een recht van opstal of van een erfpacht
- De incidentele vermelding van een handgift