Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Titel I. - Registratierecht - Hoofdstuk 3. - Registratieverplichting

Afdeling 1. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen

Artikel 19

Moeten binnen de bij artikel 32 gestelde termijnen geregistreerd worden:

1° de akten van notarissen ... die bepalingen bevatten welke door deze titel aan een evenredig recht onderworpen worden;