Wetboek van de inkomstenbelastingen:
Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)
Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting (art. 393 - 419)

Afdeling IV : Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen

...

art. 412bis WIB anno 2006:

In afwijking van artikel 412, tweede lid, is de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de in artikel 272, tweede lid , vermelde meerwaarden betaalbaar bij de registratie van de in artikel 270, 5° , vermelde akten of verklaringen.

De Koning bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel.

Wetsgeschiedenis - De fiscale rol van de notaris - Het opstellen van notariele akten