Medewerking van de notaris bij de inning van belastingen


Registratie- en zegelrechten : repertorium

Successierechten

Directe belastingen : fiscale notificatie

BTW

Heffingen ten voordele van Polders en Wateringen

Gewestelijke heffingen in het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstelijke Gewest

Provincie- en gemeentebelastingen