De fiscale rol van de notaris:

Medewerking van de notaris bij de inning van Registratierechten

Repertorium van de akten

De notaris moet een repertorium bijhouden van de akten die hij verlijdt.

De notaris moet de fiscus inzage verlenen van het repertorium.


Voorrecht inzake registratierechten en verbod aan de notaris om tot uitbetaling over te gaan
De fiscus heeft een voorrecht bij samenloop: Artikel 150
De notaris moet bij een rangregeling een getuigschrift van de ontvanger van registratierechten bekomen: 184bis Wetboek registratierechten


Verbod van hypothecaire formaliteit voor registratie
Artikel 29 W. Reg
Dit verbod is grotendeels komen te vervallen, sinds de wijziging aan artikel 173 W.Reg.