Medewerking van de notaris bij de inning van registratierechten

Repertorium van akten

De notaris moet een repertorium bijhouden van de akten die hij verlijdt

Artikel 176-180 Wetboek Registratierechten
Het doel hiervan is de heffing van de registratierechten te verzekeren.

Artikel 29 Notariswet

Het repertorium voorkomt het anti-dateren van notariele akten.

Artikel 1336 Burgerlijk Wetboek

Indien de notariele akte verloren gaat, kan het repertorium als bewijs van de akte dienen.


De notaris moet de fiscus inzage verlenen van het repertorium