Medewerking van de notaris bij de inning van registratierechten

Verbod van hypothecaire formaliteit voor registratie
Volgens:
Artikel 29 Wetboek registratierechten

Behoudens de uitzondering in:
Artikel 173 ten 1ste  Wetboek registratierechten

Maar door de wijziging van artikel 173 ten 1ste W. Reg. is dit verbod grotendeels komen te vervallen.

Immers oospronkelijk was de uitzondering van artikel 173 ten 1ste W.Reg. alleen voorzien zo de notaris binnen de 4 dagen een afschrift van zijn akte neerlegde op het hypotheekkantoor.

De ratio legis van deze uitzondering was dat het soms kon zijn dat de notaris oordeelde dat het zeer dringend was om de akte neer te leggen op het hypotheekkantoor om hem tegenstelbaar te maken aan derden.

Anno 2007 bestaat er geen beperking van 4 dagen meer. Dus kan de notaris steeds een afschrift van de akte neerleggen op het hypotheekkantoor, afvorens de akte te laten registreren, waardoor het verbod van artikel 29 Wetboek registratierechten niet veel inhoud meer heeft.

Waar het verbod van artikel 29 W. Reg. nog wel speelt is voor:
- akten verleden voor buitenlandse notarissen (maar dat gebeurt praktisch nooit anno 2007);
- adminisatieve akten.
Deze akten zullen wel eerst moeten onderworpen worden aan de formaliteit der registratie, alvorens ze mogen worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.