Medewerking van de notaris bij de inning van registratierechten

Voorrecht inzake registratierechten
Artikel 150 Wetboek RegistratierechtenVerbod aan de notaris om tot uitbetaling over te gaan
Artikel 184bis Wetboek Registratierechten