Medewerking van de notaris bij de inning van belastingen

Successierechten

Algemeen roerend voorrecht
Artikel 84 Wetboek successierechten vestigt een algemeen roerend voorrecht


Wettelijke en occulte hypotheek
Artikel 84 Wetboek successierechten vestigt een wettelijke hypotheek

omschrijving - toepassingsgebied - sanctieDiverse verplichtingen indien erfgenamen in het buitenland wonen
Artikel 94 en 95 W. Succ.