Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingenRegistratierecht : de notaris moet provisie vragen

Inkomstenbelasting : inhouding bedrijfsvoorheffing - derdenbeslagSuccessierecht : de notaris moet de wetten naleven bij opstellen aangifte van nalatenschap