Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingen:
Registratierecht  - Inkomstenbelasting

Artikel 19, 1° W. Reg. legt aan de notaris de verplichting op om zijn akten te laten registreren.

Bij het registreren van de akte moet de notaris het verschuldigde registraterecht betalen: Personen verplicht tot aanbieding ter registratie

Provisie

De notaris heeft de deontologische plicht een provisie te vragen van zijn klant alvorens een akte voor hem te verlijden.