Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingen:
Registratierecht - Successierecht - Inkomstenbelasting

De notaris die een aangifte van nalatenschap indient moet de bepalingen van het wetboek van successierechten naleven.

Zijn frauduleuze medeplichtigheid aan overtredingen kan aanleiding geven tot sancties.

In principe is de notaris niet persoonlijk gehouden tot de betaling van de successierechten inzake de door hem opgestelde aangifte van nalatenschap. Artikel 74 W. Succ. kan niet zo gelezen worden dat dit wel het geval zou zijn.