Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingen:
Registratierecht - Inkomstenbelasting


Inhouding van de bedrijfsvoorheffing

Vereenvoudigde procedure van uitvoerend derdenbeslag onder derden