De koop akte
Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingen: Inkomstenbelasting

Inhouding van de bedrijfsvoorheffing

De notaris moet de bedrijfsvoorheffing aan de ontvanger der registratierechten betalen bij de registratie van de akte.

Bij het voorbereiden van de akte zal de notaris een bijzonder formulier versturen aan de bevoegde ontvanger Buitenland.

De ontvanger Buitenland zal aan de notaris het bedrag van de bedrijfsvoorheffing laten weten.

KB 10 januari 1997