Persoonlijke gehoudenheid van de notaris tot betaling van belastingen:
Registratierecht - Inkomstenbelasting

Vereenvoudigde procedure van uitvoerend derdenbeslag onder derden

artikel 164 KB WIB