law - notary - title

De titel van notaris. De titel van ere-notaris.

De Raad van State is van mening dat als een notaris de titel van ere-notaris niet verkrijgt, hij een beroep kan doen op het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het niet verlenen van de titel van ere-notaris moet volgens de Raad van State even zorgvuldig gebeuren als het verlenen van de titel.

Het KB stelt dat de Koning de titel van ere-notaris kan verlenen.

Een notaris die de titel niet heeft verkegen, voelt zich verdacht. Men verwacht de titel te verkrijgen. Ieder notaris die zijn beroep normaal heeft volbracht, krijgt de titel van ere-notaris. Dat is zo de gewoonte. Dan moet de Koning voorzichtig en zorgvuldig zijn als hij aan een bepaalde notaris ineens geen machtiging verleent om de titel van ere-notaris te dragen.