2007 topics : appartementenrecht

Tegenstelbaarheid van het reglement van inwendige orde

Achterstallige bijdragen in de gemeenschappelijke lasten

Overdracht van een privatief deel

Het reglement van mede-eigendom

Het post-interventierdossier betreffende gemeenschappelijke delen

De basisakte

De vereniging van mede-eigenaars

Bijeenroeping van de algemene vergadering

Aanstelling van de syndicus - Volmacht aan de syndicus - Ontslag van de syndicus

Het ophouden van de onverdeeldheid - Het tenietgaan van het gebouw

Vereffening van de vereniging van mede-eigenaars