2007 topics : ascendentenverdeling

Het legaat van een eventuele meerwaarde bij ouderlijke verdeling - Privatieve clausule

Verdeling nalatenschap van bloedverwanten in de opgaande lijn

Ascendentenverdeling door echtgenoten

Sanctie op de weglating van een afstammeling in een testamentaire ouderlijke verdeling

Het voorwerp van een ouderlijke verdeling