2007 topics : boedelbeschrijving

Notariskeuze bij boedelbeschrijving

Vertegenwoordiging bij boedelbeschrijving

Dwangsom en boedelbeschrijving

De personen die gehouden zijn de eed af te leggen bij een boedelbeschrijving

Weigering om de eed af te leggen