2007 topics : boekhouding

Consignatie van gelden

Open bewaargeving van effecten en geldswaardige papieren aan toonder

De notaris moet ontvangstbewijzen afleveren

Toezicht op de notariele boekhouding

Betalingen per cheque bij de notaris

Eenheid van rekening bij de notaris

Boekhoudreglement der notarissen

Provisie voor de aktekosten