2007 topics : erfdienstbaarheden

Het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring - Verjaring inzake erfdienstbaarheden

Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden - Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden

Wettelijke erfdienstbaarheden - Het recht van uitweg

Conventionele erfdienstbaarheden - Het recht van overgang - Tegenwerpelijkheid inzake erfdienstbaarheden

Bestemming door de huisvader