2007 topics : erfrecht

Wie erft de gezinswoning? - Gemeenschappelijke verblijfplaats van wettelijk samenwonenden

Erven van een recht op huur

Wettelijke terugkeer van de gezinswoning

Hoedanigheden vereist om te kunnen erven

Erfregeling voor de langstlevende stiefouder