2007 topics : euthanasie

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

Actueel verzoek tot euthansie