2007 topics : fiscaal recht


Inhouding van bedrijfsvoorheffing door de notaris

Invordering van de inkomstenbelasting bij echtgenoten


Feitelijke scheiding en invordering inkomstenbelasting

Notificatieplicht voorzien bij artikel 433 WIB

Notificatieplicht voorzien bij artikel 442 bis WIB: overdracht handelsfonds en fiscale schulden - kasgeldvennootschap


Meerwaardebelasting op onbebouwde onroerende goederen

Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen

Vervreemding van onroerende goederen onder het BTW-stelsel

Niet-rijksinwoners en buitenlandse rechtspersonen bij de notariele akte

Verkoop van een tijdelijk vruchtgebruik - De vruchtgebruiker bouwt - Afstand van vruchtgebruik