2007 topics : huurrecht

Overschrijvingsverplichting voor huurovereenkomsten

Achterstallige indexaanpassingen

Verjaring van de vordering tot betaling van de huurprijs

Aansprakelijkheid van de huurder voor brand

Gevolgen van huuroverdracht

Rechtsverhouding tussen onderverhuurder en onderhuurder

Voorlopig bewind en de huurovereenkomst


Nog meer onderwerpen inzake huurrecht zijn te vinden bij dialogen, waar vooral betwiste standpunten worden behandeld.