2007 topics : huwelijk


Grondvoorwaarden om een huwelijk aan te gaan - Vormvereisten bij het aangaan van een huwelijk

Huwelijksbeletselen in de rechte lijn
- Huwelijk tussen aanverwanten

De toestemming tot het huwelijk - Het huwelijk van een minderjarige