2007 topics : huwelijkscontract

Verblijvingsbeding onder last en successierechten - Sterfhuisclausule -
Alsof beding en successierechten

Kleine wijziging huwelijksstelsel - Middelgrote wijziging huwelijksstelsel

Erfregeling tussen gehuwden - Verzaking aan erfrecht tussen gehuwden

De kinderen die niet gemeenschappelijk zijn - Ongelijke verdeling na inbreng - Vooruitmaking na inbreng

Inbreng van een woning in het gemeenschappelijk vermogen - Inbreng van een toekomstig goed

Vergoedingsrekening inzake beroepsgoederen
- Inbreng van professionele uitrusting

Beding van overname op schatting