2007 topics : internationaal privaatrecht

De gewone verblijfplaats van een kind (inhoud : voogdij, ouderlijk gezag, onderhoudsvorderingen)

Posiftief erkenningsconflict