2007 topics : lijfrente

Ontbinding van de lijfrente - Lijfrente en uitdrukkelijk ontbindend beding

Lijfrente aan erfgenamen of legatarissen - Lijfrente gevestigd om niet

Aleatoir karakter van de lijfrente