2007 topics : minderjarigen

Ouderlijk gezagAfstammingsrecht - Onderhoudsgelden

Beheer van de goederen van een minderjarige - Vertegenwoordiging van een minderjarige

Benoeming van een voogd

Recht toepasselijk inzake voogdij - Bevoegdheid inzake voogdij