2007 topics : pacht

Toepassingsgebied van de pachtwet - Toepassingsgebied voorkooprecht bij pacht

Het voorkooprecht van de pachter en de tekoopstelling

Aanbieding voorkooprecht bij verkoop uit de hand - Voorkooprecht bij openbare verkoop