2007 topics : successierechten

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

Fictieve legaten aan tussenpersonen - Schenken en binnen de 3 jaar overlijden - Bedingen ten behoeve van een derde als fictief legaat - Fictief legaat tussen gehuwden - Tegenbewijs inzake fictiebepalingen

Lasten die geen invloed hebben op het successierecht - Duo-legaat - Lasten die fiscaal worden gelijkgesteld met een legaat

Levensverzekering en successierecht

Civielrechtelijke betekenis van fiscale aangifte


Inkorting van schenkingen en successierechten - Inbreng van schenkingen en successierechten