2007 topics : testament

vorm - inhoud

Vernietiging van het testament door de testator

Het verloren testament

Aanbieding van het testament aan een notaris

De inbezitstelling van de algemene legataris

Overgang van eigendom en bezit van de nalatenschap