2007 topics : inhoud van een testament

Het voorwerp van een legaat

De saisine van de algemene legataris

Het bezitsrecht van de testamentuitvoerder

Formulering van een restlegaat - Rechten van de eerste begunstigde bij restlegaat - Aanduiding van de tweede bugunstigde in een restlegaat