2007 topics : tontine


Ongelijke overlevingskansen van de partners

Ongelijke inzet bij gelijkheid van overlevingskansen

Beding van tontine als vermogensplanning

Tontine tussen gehuwden

Opheffing van tontinebedingen

Eenzijdige opzegging van een aanwasovereenkomst - Uitstapregeling bij beding van aanwas

Internationale tontineovereenkomst