2007 topics : vennootschapsrecht

Fusie door overname - Partiele splitsing - Geruisloze fusie

"Holding"-functie van de patrimoniumvennootschap - De familiale burgerlijke maatschap

Inbreng in vennootschap - Inbreng van een algemeenheid

Orgaantheorie - Vertrouwensleer - Schijnvertegenwoordiging

Statutaire bevoegdheidsbeperkingen

Miskenning van de wettelijke specialiteit - Belangenconflict - Doeloverschrijding

Onttrekking van vastgoed aan een vennootschap

Statutaire voordrachtregeling

Verbintenissen in naam van een vennotschap in oprichting - Sterkmaking bij de oprichting van een vennootschap

Middelenvennootschap - Professionele vennootschap - Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid