2007 topics : verdeling nalatenschap

Vereffening nalatenschap - Inbreng door de erfgenamen - Inbreng van onroerende goederen

De reserve van een kleinkind -

Het recht tot overneming, naar schatting