2007 topics : wettelijk huwelijksvermogensstelsel


Onroerende wederbelegging volgens het wettelijk stelsel

Roerende wederbelegging

Vervroegde onroerende wederbelegging

Terugname voorrang op preferentiele toewijzing


Nog meer onderwerpen inzake het wettelijk stelsel zijn te vinden in de dialogen.