2007 topics : Vlaamse registratierechten

Belgische - Brusselse - Waalse

Vermeldingen inzake meeneembaarheid

Verlaagd schenkingsrecht bouwgronden

Schenking van onroerend goed met last bestaande uit geld, rente of pensioen

Handgiften en registratie

Schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris en registratie

Progressievoorbehoud bij registratie schenking